Колонка редактора: Поклик справедливості

Сергій РУЖЕНЦЕВ,
редактор розділу «Спочатку»

Одним із визначень такого поняття, як «інтерес», є його розуміння як індивідуальної психологічної особливості людини, що характеризується вибірковою направленістю у відношенні до явищ навколишньої дійсності. Вибірковість певною мірою пов’язана як з емоційними реакціями, так і з раціональною стороною справи, пізнавальною активністю індивіда.

Ми по-різному пізнаємо життя, маємо досвід, що відрізняється один від одного, і робимо вибір на користь тих чи інших речей, який може суперечити інтересам, вигодам й уподобанням інших людей. Обивательський погляд на проблеми суспільства почасти базується на примітивному уявленні про те, що «ми всі разом, в єдиному пориві» маємо бути одностайні та єдині в усьому. Але юристи, як ніхто інші, розуміють, наскільки «психологія натовпу» є неадекватним сприйняттям реалій бізнесу, політики та й у цілому навіть міжособистісних відносин між людьми, що закінчуються почасти судовими процесами. Це здається дещо парадоксальним, і все ж таки зверніть увагу: саме в конфліктах інтересів та їх вирішенні і народжується ця істина життя, яка й дозволяє з’явитись паросткам справедливості.

-->