Тема: Еволюція в пригоді

Катерина МАЄВСЬКА,
адвокатка Dynasty Law & Investment

Сьогодні еволюція ринку юридичних послуг відбувається навколо головної ідеї — співпадіння сподівань клієнта та можливостей юридичних радників

У класичному розумінні «ринок» — це сукупність відносин (актів) між постачальниками та покупцями товарів, робіт, послуг, метою якого є розподіл товарів та послуг між членами суспільства на засадах добровільного обміну.

У сучасному світі поняття ринку розширюється до розуміння його як складової відтворення суспільного продукту, як сукупності економічних відносин, за допомогою якої забезпечується обіг суспільного продукту в товарно­грошовій формі.

Отже, юридична сутність понятійної категорії «ринок» є насамперед сукупністю відносин.

 

Відносини в русі

Відносини та їхня якість між учасниками ринку є основоположним чинником ринку. Понятійна категорія відносини не є чимось сталим — це мінлива категорія, якій притаманні процеси, аналогічні живим екосистемам, зокрема процесу еволюції. «Рухомість» відносин обумовлена й постійним впливом зов­нішніх чинників, в умовах яких такі відносини виникають, змінюються та припиняються, тобто еволюціонують.

Ринок юридичних послуг не є винятком із загального правила, а отже, він функціонує та розвивається за тими ж критеріями, що й будь­який інший ринок у відповідній галузі: попит породжує пропозицію, а зі змінами попиту має відбуватися й зміна пропозиції. Відносини між клієнтами та їх юридичними радниками еволюціонують під впливом зов­нішніх чинників, набуваючи нових форм, рухаючись за одним вектором розвитку економічних ринків та віддзеркалюючи тенденції, що їм притаманні.

Ринок юридичних послуг є живою та дуже динамічною галуззю, юридичні послуги за своєю суттю є послугами, які знаходяться в тісному зв’язку майже з усіма сферами бізнесу, адже слушна, своєчасна та професійна юридична порада є цінністю для будь­якого бізнесу.

За аналогією з живими екосистемами юридичні послуги та бізнес при комунікації утворюють ­єдину систему відносин, метою якої є розв’язання проблем бізнесу чи ефективне досягнення відповідних цілей, що стоять перед бізнесом.

Бізнес в Україні розвивається подеколи у складних умовах, на нього впливають несприятливі економічні, політичні та соціальні чинники, що ставить перед ринком юридичних послуг складні завдання: об’єднати декілька галузей знань в єдиний юридичний продукт, за допомогою якого бізнес зможе ефективно вирішувати свої завдання.

Крім того, розмірковуючи над ринком юридичних послуг та векторами його розвитку, передусім слід визначити сегмент ринку, в якому юридична компанія прагне надавати послуги. «Обрав ринок — обрав долю». Ми у своїй практиці обрали надання послуг великому бізнесу, охоплюючи при цьому всі бізнес­процеси, які є складовою такого бізнесу і потребують юридичного аналізу, що, в свою чергу, обумовило вибір стратегії розвитку надання юридичних послуг.

 

Преміум-послуги

Прагнучи надавати юридичні пос­луги преміум, юркомпанія має усвідомлювати високу конкурентність такого сегменту ринку та фокусуватися на створенні юридичного продукту преміум­класу.

Що є юридичним продуктом преміум­класу? На наш погляд, таким продуктом є вдале та професійне поєднання декількох галузей знань в єдиний юридичний продукт.

На практиці такими продуктами є поєднання надання правової допомоги та знання іноземної мови для більш комфортної комунікації з клієнтами­нерезидентами, поєднання знань у галузі права зі знаннями бухгалтерського обліку та аудиту для успішного ведення пов’язаних з оподаткуванням проєктів, поєднання ґрунтовного знання законодавства інших країн та національного права з метою кореспондування дій при обслуговуванні транснаціональних інтересів клієнтів, поєднання знань у відповідних галузях права та наявність технічних знань, необхідних для глибокого розуміння бізнес­процесів клієнтів.

Проводячи аналогію з популярним принципом поєднання hard skills та soft skills людини та наданням юридичних послуг, треба зазначити, що поєднання hard skills — професійної складової — та soft skills — наявності необхідного рівня знань у технічних тонкощах бізнес­процесів клієнтів, володіння іноземними мовами, розуміння регуляторних норм іноземних правових систем — створює єдиний та унікальний юридичний продукт, який є затребуваним на ринку юридичних послуг.

Одним із прикладів розвитку юридичного ринку саме в такому напрямі є різноманітні форуми, основною тематикою яких не є право та юриспруденція, та все частіше учасниками та спікерами на таких подіях виступають адвокати, юридичні радники. Що це означає? Поєднання знань у професійні галузі із знаннями в інших галузях економіки, науки, технічних галузях є ефективним інструментом для розширення кругу відвідувачів таких форумів та виникнення у майбутньому ділових відносин між клієнтами та їх радниками. Безперечно, важливим також є вміння створити продукт, який буде затребуваний на ринку: вміння спікера подавати інформацію не лише суто юридичною мовою, а й мовою, комфортною для оточуючих, що і є створенням єдиної системи відносин між юридичними радниками та клієнтами.

Іншим прикладом на підтримку саме такої еволюційної моделі розвитку юридичного ринку є попит на проведення юридичними радниками семінарів та тренінгів на об’єктах бізнесу з урахуванням специфіки тих процесів, що провадяться саме на цих об’єктах. Бізнес має попит на поєднання професійних знань у галузі права з тими бізнес­процесами, які він має.

Одним із відображень єдиного юридичного продукту є, зокрема, такі юридичні інструменти, як due diligence та представництво інтересів клієнта у міжнародних торговельних розслідуваннях, у рамках застосування яких і провадиться комплексний аналіз із застосуванням знань із різних галузей, не обмежуючись лише юриспруденцією.

Таким чином, потреби та вимоги клієнтів змінюються, і разом із ними змінюються також юридичні послуги: юркомпанії, які зможуть створювати та успішно і своєчасно виводити на ринок продукти, в яких буде найвдаліше поєднання професійної допомоги та додаткових знань, що забезпечуватимуть достатньо глибоке розуміння бізнес­процесів клієнта, зможуть розширювати свою присутність на юридичному ринку як у межах країни, так і на міжнародних майданчиках.

У цілому ж, на нашу думку, найважливішим критерієм оцінки наданої юридичної послуги є якнайповніше задоволення потреб клієнта, і якщо надання такої послуги здатне не тільки вирішити юридичну складову проблеми, а й створити додаткове комфортне середовище для клієнта, то це і є преміум­сервіс на ринку юридичних послуг — повне співпадіння сподівань клієнта та можливостей юридичних радників.

-->