Проблема: В усьому — освіті

Євген ПІДЛІСНИЙ

Постійне навчання та вдосконалення є частиною професійного розвитку для будь-якого юриста

Будь­яка освітня програма чи тренінг (узагальнимо ці поняття) покликані поліпшити ефективність тих, хто їх проходить, шляхом підвищення кваліфікації як у суто професійній площині, так і вдосконалення навичок у сферах менеджменту, маркетингу, іноземних мов, психології тощо — у принципі, будь­якої сфери, яка є корисною для юристів. Вітчизняні юрфірми, разом із підвищенням професійних компетенцій, дедалі більшу увагу приділяють розвитку особистісних якостей, які узагальнено називають soft skills.

Проте далеко не всі компанії охоче виділяють кошти на різноманітні тренінгові та навчальні програми, найчастіше посилаючись на недостатність коштів, сумніви в ефективності конкретної програми та можливостях її оцінки, і навіть недовіру до своїх співробітників, які після інвестування в їхню освіту можуть перейти до конкурентів. І хоча такі аргументи вагомі, проте без інвестицій у розвиток свого персоналу ніяк не обійтись. Більше того, різноманітні навчальні програми є одним із факторів формування лояльності співробітників, що, у свою чергу, зменшує вірогідність зміни місця роботи.

 

Потреба вперед

Компанії, організовуючи тренінги чи інші навчальні програми, виходять зі своїх потреб, які можуть охоплювати як компанію в цілому, особливо коли йдеться про тимбілдинг та інші завдання, що стоять перед всією компанією, так і окремі структурні підрозділи відповідно до їх спеціалізацій та потреб. Вони можуть проводитись як у робочий час, так і після роботи чи у вихідні. Причому здобуті теоретичні знання, як правило, оперативно закріплюються на практиці у безпосередній роботі, причому це стосується як професійних навичок, тобто hard skills, так і soft skills.

Одне з перших питань, яке постає на самому початку, полягає в тому, хто має виступати тренерами — найдосвідченіші представники самої фірми, конкретні сторонні професіонали або ж хтось із відповідної тренінгової чи іншої компанії. Власними силами навряд чи можливо покрити всі потреби розвитку персоналу, та й старші колеги і без того здійснюють менторство і діляться досвідом, передусім, професійним. Спеціалістів же з багатьох питань, насамперед неюридичних, в юрфірмі зазвичай немає. Крім того, є потреба у свіжих ідеях та зовнішньому погляді, тому найчастіше доводиться віддавати цю справу на аутсорсинг.

Перед прийняттям рішення про вибір конкретної тренінгової програми та її постачальника варто уважно ознайомитись з її деталями і, зокрема, конкретними техніками, які пропонується застосовувати. У програмі можна зустріти незрозумілі абревіатури, теорії, моделі та системи із незнайомими назвами — варто не полінуватись і пошукати їхнє значення та відгуки про них, оцінити їх критично. Як відомо, за окремими тренінговими компаніями може критися організація, з якою не буде бажання мати справу. Або ж методи, які пропонуються, можуть бути за своєю суттю маніпулятивними і, відтак, неприйнятними. Крім того, не всі методики будуть ефективними та доречними для юридичного бізнесу чи конкретної фірми з огляду на її корпоративні цінності.

 

Soft skills

Дедалі більшим попитом користуються тренінгові програми стосовно soft skills, діапазон яких достатньо широкий, проте в ньому можна виділити такі напрями:

— тимбілдинг, тобто вміння працювати в команді;

— розвиток комунікативних здіб­ностей, передусім, аргументація своєї позиції, ораторська майстерність та риторика;

— робота з інформацією, зокрема, вміння її фільтрувати, виділяти важливе та робити висновки;

— розвиток креативного мислення та самостійного прийняття рішень, що стає дедалі важливішим з огляду на збільшення нешаблонних завдань та непередбачуваних ситуацій;

— тайм­менеджмент та ефективна організація власних робочих процесів;

— робота зі стресами та напруженням — це те, без чого неможлива ефективна робота взагалі («УЮ» недавно писав про медитації, йогу та практики з релаксації, що практикуються в окремих вітчизняних юридичних компаніях).

У початківців та молодших юристів компанії здебільшого розвивають hard skills та орієнтують щодо можливостей для розвитку в компанії, взаємодії з колегами, роботі в команді. «Чим вищий рівень юриста, тим тренінги спрямовані більше на вдосконалення soft skills, — розповідає Оксана Трейтяк, координаторка з управління персоналом Baker McKenzie. — Окрім курсів, спрямованих на професійне зростання, фірма також турбується і про ментальне здоров’я колег, і про атмосферу, в якій вони працюють. Ми маємо глобальну ініціативу BakerWellbeing, а також окремий розділ, присвячений глобальній програмі Diversity & Inclusion. У форматі лекцій, тренінгів, програм відомі фахівці розповідають про створення безпечної атмосфери співпраці та взаємодопомогу колег у цей непростий час. Усі бажаючі можуть приєднуватися до тренінгів онлайн або переглядати згодом ці матеріали на внутрішньому сайті, де є безліч цікавої і корисної інформації (відео, статті) від професіоналів у різних напрямах».

 

Тренінги для топів

Окремо варто сказати про специфіку тренінгів для керівників та власників юрфірм — вони зазвичай стосуються управління та стратегій розвитку, подолання кризових явищ, інколи вони перетворюються на те, що по суті можна назвати міні­МБА для юристів. Найбільш затребувані навички — системний підхід до вирішення управлінських завдань як всередині компанії, так і щодо проєктів, маркетинг в юридичному бізнесі, брендинг, управління персоналом, фінанси. «Для старших юристів, радників та партнерів тренінги містять модулі щодо розвитку бізнесу, залучення та утримання клієнтів, отримання зворотного зв’язку, побудови та розвитку команди тощо», — говорить Оксана Трейтяк.

Організувати та провести успішний тренінг для власників і керівництва є складним завданням, оскільки ті, хто повинні навчатися, вже мають чималий практичний досвід, власні сформовані погляди, які подекуди складно змінювати. Відповідно, і високі вимоги до самих інструкторів, які повинні мати належні знання та досвід, щоб взаємодіяти з учасниками тренінгу на рівних, до того ж бажано і розуміння специфіки юридичного бізнесу та роботи юристів. Для керівників тренінги потрібні, зокрема, для того, щоб подивитися на свої справи зі сторони, критично оцінити методи управління та ведення бізнесу і позбутися тих, хто неефективний. Причому конкретні проблеми і, відповідно, шляхи їх розв’язання, можуть з’ясуватися у процесі навчання. Для одних керівників найбільш актуальними можуть виявитися проблеми мотивації колег, побудови ефективних стосунків із ними, для інших — делегування повноважень та контроль за виконанням завдань. Юлія Патій, консультантка з управління та розвитку юридичних компаній, розповідає, що буває таке, коли за запитом на проведення стратегічної сесії мало ясності в цілі її проведення, окрім як слідування модному тренду. Тому завдання консультанта — допомогти це з’ясувати, наприклад, розібратися «хто ми?» та «куди ми йдемо?» (робота над баченням, місією, позиціонуванням, цінностями компанії) або синхронізувати та сфокусувати топкоманду в одному напрямі, чи розробити план прориву, знайти нові цілі, сенси, мотивацію для роботи в кризу, або ж глобально перебудувати бізнес­модель тощо.

 

Іноземні практикуми

Великою популярністю користуються навчальні програми з іноземних мов — як регулярні заняття, так і одноразові тематичні практикуми, наприклад стосовно складання договорів та процесуальних документів англійською мовою. Причому слід розуміти, що ділова англійська мова та англійська для юристів — це часто різні речі, причому пропозицій щодо навчальних програм саме для юристів значно менше, та й самі програми складніші — важливо, щоб викладачі були не тільки і не стільки філологами чи лінгвістами, скільки правниками, що розуміються на тонкощах юридичної термінології і особливостях її застосування у конкретних ситуаціях.

Затребувані також програми стосовно аналізу нормативних актів та практики їх застосування, судової практики та судових прецедентів ЄС, США, Великої Британії, інших країн та окремих міжнародних організацій, причому проводитись вони можуть англійською. Для юрфірм, що представляють інтереси клієнтів у судових та арбітражних інстанціях за межами України, можуть організовуватись програми щодо судових процесів у різних юрисдикціях з їх імітацією. Актуальними є програми з ділової переписки з іноземними колегами та клієнтами, адже, окрім загального розуміння англійської чи іншої іноземної мови, юристам, що користуються ними, необхідно володіти також і більш вузькими знаннями — стосовно ділового етикету конкретних країн, особливостей письмового спілкування, яке виходить далеко за межі звичайних кліше. Для таких програм юрфірми прагнуть залучати іноземних фахівців з відповідним досвідом, хоча таке задоволення не з дешевих та організовувати такі заходи заняття не так легко.

У великих міжнародних компаніях практикується створення власних навчальних центрів, в яких узагальнюється корпоративний досвід і на його основі створюються відповідні навчальні програми. Так, Оксана Трейтяк говорить про те, що в компанії є штатні сертифіковані тренери з різних напрямів, як от IT­тренери, які протягом року викладають курси з різноманітних програм поглибленої складності: «До пандемії наші юристи регулярно відвідували тренінги з професійного зростання у різних країнах європейського регіону. Наразі ці тренінги відбуваються в онлайн­форматі і ми з нетерпінням чекаємо, коли знову повернемося до попередньої практики. Адже на таких заходах є можливість не тільки здобути нові знан­ня, а й потоваришувати з колегами із інших офісів Baker McKenzi та помандрувати».

Юлія ПАТІЙ, консультантка із управління та розвитку юридичних компаній

Перед Новим роком системні юридичні компанії зазвичай завершують підбиття підсумків своєї річної діяльності (яке може тривати близько двох місяців), проводять комплексні аудити ефективності — практик, продуктів, клієнтів, команди, партнерів, бізнес-моделі, виплачують бонуси та ділять заслужені дивіденди. Окрім того, займаються цілепокладанням на наступний рік, визначають пріоритети в просуванні, розвитку, продажах компанії, формують бюджети та бюджетні політики.

Найчастіше в цей час трапляються запити на організацію стратегічних сесій, які зазвичай проводять зов­нішні консультанти чи фасилітатори. Більше того, партнери часто стикаються з проблемою: вони мають бути одночасно і стратегами, і виконавцями, це потребує специфічних навичок залежно від необхідної ролі. Проте, як говорив Майк Тайсон: «План є у кожного — поки він не отримає в щелепу». Сьогодні юридичний ринок дорослішає, ґрунтовно навчається та стає значно свідомішим. Такі терміни, як «стратегія», «стратегічні сесії», «сценарне планування», «стратегування», стають невід’ємною частиною бізнес-лексики партнерів та топкоманди. Більше того, сьогодні, коли довгострокове планування змістилося до гнучкого стратегування в силу маси непередбачуваних факторів, варто пам’ятати, що робота над стратегічними напрямами — це завжди про «мистецтво генерувати нові можливості», тому хочеться порекомендувати шліфувати цю навичку регулярно, а не лише раз на рік.

Альона ОНИЩЕНКО, директорка з маркетингу та розвитку Sayenko Kharenko

Я підтримую концепцію lifelong learning та вважаю, що тренінги та навчання дуже важливі. Зрозуміло, що юристам необхідно постійно відстежувати зміни в законодавстві і бути в курсі трендів ринку, проте важливо розвивати і свої soft skills (гнучкі навички, «м’які навички»). Це те, чому не навчають у вишах, їх не можна виміряти і важко перевірити на співбесіді, на відміну від професійних навичок, hard skills. Проте без них неможливо сягнути професійного олімпу.

Для юристів будуть корисними тренінги щодо самопрезентації, розв’язання конфліктів, ведення переговорів, публічних виступів тощо. Ми з радістю підтримуємо та організовуємо подібні навчання в Sayenko Kharenko. Наприклад, ми організовували внутрішні тренінги по дизайну мислення, управління проєктами (scrum), роботі зі ЗМІ, створенню власного бренду, social selling та LinkedIn тощо. Подібні тренінги ми проводимо як власними зусиллями, так і запрошуємо авторитетних зовнішніх експертів.

Окрім проведення внутрішніх заходів, ми із задоволенням ділимося знаннями з колегами по ринку та молодими юристами. Недавно я виступала лектором на заході «Нетаємний світ рейтингів, або Як потрапити до Band 1» у Legal High School.

Також ми активно використовуємо корпоративну сторінку в Instagram, де ділимося інформацією, що може буди корисна молодим юристам. Наприклад, як правильно заповнити профіль у LinkedIn, доносимо важливість нет­воркінгу, пояснюємо різницю між посадами молодих спеціалістів у фірмах.

Дар’я ЗЛОТНИК, HR-менеджерка LCF Law Group

Тренінги — один із ключових інструментів для підвищення мотивації співробітників. Вони сприяють професійному та особистісному зростанню, стимулюють у навчанні. Важливо, щоб програма тренінгів враховувала як потреби команди, так і компанії. Щороку в LCF Law Group затверджуються стратегії компанії та окремих практик. Водночас співробітники проходять оцінку в рамках процесу Performance Management. Вона базується на KPIs відповідно до рівня посади, грейду та специфіки практики. Спочатку співробітники самостійно оцінюють свою роботу за проєктами, рівнем професійних знань та компетенцій. Керівник практики, зі свого боку, аналізує роботу члена команди. Після цього проводиться сесія, на якій керівник та співробітник обговорюють на конкретних прикладах якість роботи, надають один одному зворотний зв’язок. За результатами сесій та стратегій практик визначаються перспективи зростання, а також зони поліпшення на наступний рік, розробляється план індивідуального розвитку.

HR-служба консолідує потреби команди та розроб­ляє річну програму тренінгів. Зазвичай програма містить семінари для розвитку як професійних знань, так і компетенцій (soft skills). Наприклад, торік ми провели серію тренінгів з написання юридичних текстів та семінари з розвитку комунікаційних навичок. Таким чином, ми системно підходимо до планування навчання, яке необхідно команді для подальшого розвитку, враховуючи стратегічне бачення компанії.

Ірина ЛУК’ЯНЕЦЬ, PR- та маркетинг-фахівчиня з просування юридичних послуг L.I.Group

Як і законодавче поле, ринок юридичних послуг практично постійно змінюється. Для збереження належного рівня кваліфікації юристів тренінги є надзвичайно важливим інструментом. На мій погляд, важливими є семінари з професійної тематики, адже якісний спеціаліст має йти в ногу із законодавчими новаціями. Однак не варто забувати і про додаткові навички, які важливо розвивати, адже юрист повинен уміти не лише вільно орієнтуватися у правовому полі.

Звісно, якісний рівень кожного юриста будується не лише з професійних знань. Саме тому не менш важливими є тренінги, не пов’язані з підвищенням професійної кваліфікації юристів. У випадку юридичних фірм надзвичайно важливою є робота в команді, що створює простір для зростання як окремих співробітників, так і компанії в цілому. Тематика таких занять дуже різноманітна, починаючи з тайм-менеджменту і до уміння правильно спілкуватися, у тому числі іноземною мовою. У питанні форми навчання вважаю за потрібне додавати практичну складову, адже одна справа пройти навчання, а інша — перевірити знання в житті.

Окрім традиційних тренінгів з підвищення рівня кваліфікації, ми з юристами, адвокатами L.I.Group розвиваємо й інші вміння. Зокрема, мова про розвиток ораторських навичок, навчання з чого недавно були проведені в нашій компанії. У процесі навчання залучили зовнішнього експерта — вчилися ефективно проводити переговори, розкривали тонкощі публічних виступів за межами судів. Набуте ефективно використовуємо в повсякденній роботі і ділимося результатами.

Оксана ТРЕЙТЯК, координаторка з управління персоналом Baker McKenzie

За понад 70 років Baker McKenzie накопичила колосальний багаж знань, досвіду та вмінь, які удосконалюються з кожним роком та передаються наступним поколінням юристів та іншим фахівцям. Щоб утримувати найвищі позиції на ринку, наші юристи розвиваються і навчаються у найкращих спеціалістів та знавців своєї справи. Для різних рівнів юристів фірма пропонує відповідні тренінги та курси на глобальному й регіональному рівнях, які трансформуються із зростанням рівня юриста. Крім того, глобально фірма активно підтримує жінок-юристок у кар’єрному зростанні. Для цього фірма розробила такі програми, як RISE, LIFT та інші, які здебільшого тривають рік та складаються із тренінгів та лекцій різного спрямування, зокрема вдосконалення професійних навичок, підтримка жіночого лідерства та менторство.

Також для проведення тренінгів для юристів фірма наймає топтренерів міжнародного рівня з різних питань, які є професіоналами в своїй галузі. На внутрішньому сайті є окремий розділ для самоосвіти Learning, який охоплює дуже широкий спектр різноманітних направлень — Joining the Firm (допомагає адаптуватися в компанії), Leadership Development (розвиток лідерів), Learning Library (містить інформацію щодо коучингу, взаємодії, делегуванню, комунікаціям, конфіденційності, управлінню тощо), а також безліч іншої інформації, яка сприяє розвитку та становленню справжнім фахівцем своєї справи.

-->